Εύρεση Σχολών ΑΑΕΙ ανάλογα με εξεταζόμενα μαθήματα

Βήμα 1: Επιλέξτε - Τελειόφοιτος/Απόφοιτος:
Λυκείου Τεχνικής Σχολής

Βήμα 2: Επιλογή μαθημάτων πρόσβασης:
Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων (επιπλέον των Νέων Ελληνικών):
+ 2 μαθήματα για ΤΕΙ, Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών, ΑΞΙΚ
+ 3 μαθήματα για Πανεπιστημιακές Σχολές, Σχολές Μονίμων Αξιωματικών

Βήμα 3: Παρουσίαση Σχολών:
Κύπρου Ελλάδας
Ανώτατης (Πανεπιστήμια, Σχολές Αξιωματικών) Ανώτερης (ΤΕΙ, ΑΞΙΚ, Σχολές Υπαξιωματικών)

Βήμα 4:

Πατήστε στις επικεφαλίδες του πίνακα για ταξινόμηση.
Νέο Ο βαθμός αναφέρεται στον ελάχιστο βαθμό πρόσβασης για την Α\' κατανομή του 2018 (0 αν δεν υπάρχει).

Κωδικός Σχολή Ίδρυμα Πόλη Πλαίσιο Βαθμός


Η ιστοσελίδα αυτή αναπτύχθηκε μετά τη διαπίστωση ότι με την εισαγωγή των πλαισίων στις Παγκύπριες Εξετάσεις, το προηγούμενο διαδικτυακό βόηθημα της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απενεργοποιήθηκε, αφού πλέον δεν ίσχυε το σύστημα για το οποίο δημιουργήθηκε.

Στόχος είναι η βοήθεια των τελειοφοίτων και αποφοίτων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών - υποψηφίων στις Παγύπριες Εξετάσεις Μαΐου/Ιουνίου 2019 - αλλά και των συμβούλων καθηγητών τους στη σωστή επιλογή μαθημάτων ώστε να έχουν πρόσβαση στις σχολές που τους ενδιαφέρουν.

Η ιστοσελίδα προσφέρεται μόνο για σκοπούς αναφοράς και δεν έχει καμιά επίσημη σχέση με οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο. Επομένως δεν έχει καμιά νομική ισχύ ούτε αποτελεί δέσμευση ότι τα αποτελέσματα της είναι ορθά. Πέρα από την πιο πάνω δήλωση όμως, έχουν διεξαχθεί αρκετοί έλεγχοι ώστε να πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Τυχόν αλλαγές, που θα ανακοινωθούν επίσημα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα ενσωματωθούν το συντομότερο στην ιστοσελίδα.

Για οποιαδήποτε εισήγηση για βελτίωση της ιστοσελίδας ή διόρθωση κάποιου λάθους που τυχόν εντοπίσετε, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση tfalas @ tasosfalas.com.